Stäng
checkPrisvärda kvalitetsprodukter checkFri frakt över 3.000 kr checkSnabba leveranser
check check check check

Farligt godsmärkning

Varje år transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Omkring 75% utgörs av petroleumprodukter som till exempel eldningsolja och bensin. För att hanteringen av farligt gods ska vara så säker som möjligt ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. För att informera om vilka faror det farliga godset har, ska kollin vara märkta och etiketterade. Bestämmelserna hittas i regelverk ADR-S / RID-S märkas med etiketter.

Beställ: farligt gods etiketter 

 

transport av farligt gods

 

Etiketter vid transport av farligt gods

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter för farligt gods som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc och märkning som ger kompletterande information.

 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Brandfarliga Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6  Smittförande ämnen
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Giftiga gaser
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

 

 

Syntetetiketter (PP) 100x100 mm på rulle.
40 mm hylsa. 250 etiketter /rulle.

Beställ: farligt gods etiketter 

 

texten är delvis från MSB, vill du veta mer hänvisa vi ditt

Standardvy | Byt till Mobil vy