Farligt godsmärkning

Varje år transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Omkring 75% utgörs av petroleumprodukter som till exempel eldningsolja och bensin. För att hanteringen av farligt gods ska vara så säker som möjligt ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. För att informera om vilka faror det farliga godset har, ska kollin vara märkta och etiketterade. Bestämmelserna hittas i regelverk ADR-S / RID-S märkas med etiketter.

Beställ farligt gods etiketter online hos oss

 

transport av farligt gods

 

Etiketter vid transport av farligt gods

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter för farligt gods som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc och märkning som ger kompletterande information.

 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Brandfarliga Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6  Smittförande ämnen
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Giftiga gaser
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

UN 3480 Lithium Ion Batterier
UN 3481 Varor innehållandes/packade med Lithium Ion Batterier 
UN 3490 Lithium Metal Batterier
UN 3491 Varor innehållandes/packade med Lithium Metal Batterier 


Syntetetiketter (PP) på rulle.

250/500 etiketter per rulle.

 

texten är delvis från MSB, vill du veta mer hänvisa vi ditt

 

 

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation. Märkningen ska informera om skador som kan uppstå vid användning.

CLP-förordningen är EU:s svar på FN.s uppmaning i Johannesburg 2002 om att hela världen bör ha ett gemensamt regelverk som bygger på GHS (Globalt Harmonisernade System) för märkning och klassning av kemikalier. Dessa gemensamma regler ska ge ett bättre skydd för vår miljö och hälsa och underlätta handel med kemikalier länder emellan.

För mer info om märkning enligt CLP och GHS:

www.kemikalieinspektionen.se


Syntetetiketter (PP) på rulle. 
500/1000 etiketter per rulle.

 

Beställ: faropiktogram

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan